ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι Πίνακες Διανομής τροφοδοτούν κινητήρες ποικίλης ισχύος, ενώ οι Πίνακες Αυτοματισμού διαχειρίζονται ένα περιορισμένο ή εκτεταμένο σύστημα ελέγχου.

  • Είναι επίτοιχοι ή επιδαπέδιοι και χρησιμοποιούν τον καλύτερο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ έχουν δυνατότητα ανταλλαξιμότητας
  • Δυνατότητα προσαρμογής των διαστάσεων στις ειδικές ανάγκες του χώρου εγκατάστασης, είτε με τη χρήση τυποποιημένων ερμαρίων διεθνών οίκων, είτε με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων ερμαρίων από την εταιρία μας
  • Συνεργασία με διεθνείς οίκους κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού: ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS , LEGRAND , EATON, κτλ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ