ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Η χρήση ενός Υποσταθμού Μ.Τ. είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που η απαιτούμενη ισχύς ενός καταναλωτή ξεπερνάει τα 135kVA, δηλαδή όταν η απαιτούμενη ισχύς είναι μεγαλύτερη από την παροχή Χαμηλής τάσης που παρέχει η ΔΕΗ. Τότε ο πελάτης καταφεύγει στη λύση κατασκευής του δικού του Υποσταθμού με παροχή Μέσης τάσης 20kV από την ΔΕΗ, ο οποίος συνάδει με τα σχέδια και τις οδηγίες της.

Οι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης είναι ζωτικής σημασίας για τα ηλεκτρικά δίκτυα διανομής, αφού αποτελούν τα σημεία, στα οποία η Μέση Τάση του δικτύου ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε Χαμηλή Τάση, κατάλληλη για χρήση σε οικιακούς/βιομηχανικούς καταναλωτές.

Ένας Υποσταθμός Μέσης Τάσης αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

• Πίνακας Μέσης Τάσης
• Πίνακας Χαμηλής Τάσης
• Μετασχηματιστής Ισχύος

Ο εξοπλισμός των Υποσταθμών Μέσης Τάσης εγκαθίσταται είτε σε κάποιον κλειστό εσωτερικό χώρο, είτε σε κάποιο υπαίθριο Υποσταθμό. Και στις 2 περιπτώσεις, η εγκατάσταση του Υ/Σ γίνεται βάσει των προδιαγραφών της ΔΕΗ και των διεθνών προτύπων ασφάλειας. Ασφαλώς, κάθε εγκατάσταση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις, τις οποίες και λαμβάνουμε υπ’ όψιν ξεχωριστά σε κάθε πελάτη.

Στην ADM αναλαμβάνουμε το έργο από την αρχή, δηλαδή το στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων, μελέτης και σχεδιασμού της εκάστοτε εξατομικευμένης λύσης, μέχρι την κατασκευή και τελική υλοποίηση, που καταλήγει στην ασφαλή και ορθή λειτουργία του Υποσταθμού. Επενδύουμε πολύ στη χρήση των κατάλληλων υλικών και συνεργαζόμαστε με γνωστούς διεθνείς οίκους, όπως ABB, Schneider Electric, Logstrup, προκειμένου να έχουμε το πιο αξιόπιστο και ασφαλές τελικό αποτέλεσμα.

Η εγκατάσταση υλοποιείται από τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς μας, στην εκπαίδευση των οποίων επενδύουμε διαρκώς, ώστε να φέρνουμε εις πέρας ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ