ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

  • Υποσταθμοί Υπογείων
  • Υποσταθμοί Πεδίου
  • Γενικοί Πίνακες Χαμηλής Τάσης Form1-Form 4 έως και 8500 A, 150 KA
  • Smart Energy Systems – Smart Panels
  • Πίνακες διανομής φωτισμού για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση
  • Πίνακες Κίνησης (Motor Control Centers) Fixed / Plug-in / Withdrawable .  
  • Ρευματοδότες- Ρευματολήπτες 1kV-25kV
  • Βάσεις καλωδίων
  • Σταθμοί επιδιόρθωσης καλωδίων
  • Εξαρτήματα καλωδίων