ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Λύσεις Turn – key σε εφαρμογές ισχύος και αυτοματισμού
 • Μεθοδική σχεδίαση και μελέτη
 • Μελέτες επιλεκτικότητας- Μελέτη βραχυκυκλώματος
 • Πίνακες Μέσης Τάσης, Σταθεροί και Συρόμενοι (Fixed και Withdrawable)
 • Μετασχηματιστές
 • Συστήματα DC-AC
 • Busducts
 • Πίνακες παραλληλισμού Γεννητριών και Ισχύος
 • Γενικοί Πίνακες Χαμηλής Τάσης Form1-Form 4 έως και 8500 A, 150 KA
 • Smart Energy Systems – Smart Panels
 • Πίνακες διανομής φωτισμού για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση
 • Πίνακες Κίνησης (Motor Control Centers) Fixed / Plug-in / Withdrawable
 • Σχεδίαση και υλοποίηση Πινάκων ελέγχου-PLC-Αυτοματισμού
 • Marshalling Cabinets και Junction Boxes
 • Start-up και Commissioning για όλα τα συστήματα
 • Ευρεία εμπειρία σε Έργα Παραγωγής Ισχύος, Τσιμεντοβιομηχανίες, Ορυχεία Χαλκού και Χρυσού, Διυλιστήρια, κ.α. σε Ελλάδα και ευρύτερη περιοχή Βαλκανίων, Βόρεια Αφρική
 • Τοπικοί αντιπρόσωποι και εξειδικευμένοι τεχνικοί για εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών από σχετική αίτηση