ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

  • Λύσεις Turn – key σε εφαρμογές ισχύος και αυτοματισμού.
  • Εξειδικευμένες μελέτες επιλεκτικότητας, προστασιών, βραχυκυκλώματος και προστασίας ως προς γη.
  • Συστήματα επιτήρησης SCADA
  • Υποσταθμοί τύπου Compact, Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστές
  • Κέντρα Ελέγχου για Αιολικά Πάρκα
  • Κατασκευή έργων πάνω από 500MW  σε Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Βουλγαρία, Χιλή, Παναμά, κλπ.