ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ  SYSTEM6

Τα τυποποιημένα πεδία μέσης τάσης με την διακριτική επωνυμία SYStem6 που χρησιμοποιούν διακοπτικό υλικό της SAREL είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση. Τα πεδία τύπου SYStem6 συνιστούν μια σειρά λειτουργικών μονάδων, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Διακοπτικό εξοπλισμό (αποζεύκτης φορτίου, αυτόματος διακόπτης ισχύος, ηλεκτρονόμο προστασίας, αποζεύκτης) σταθερού τύπου ή αποσπώμενου τύπου, ο οποίος βρίσκεται είτε σε περιβάλλον εξαφθοριούχου θείου (SF6) είτε σε κενό όπως συμβαίνει με τους διακόπτες αυτόματου ισχύος WL4.
 • Προκατασκευασμένο, μεταλλοενδεδυμένο πεδίο που χρησιμοποιεί ως διηλεκτρικό μέσο ζυγών τον αέρα και περιέχει τον παραπάνω διακοπτικό εξοπλισμό.

Τα πεδία της σειράς SYStem6 ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού, την εγκατάσταση, την σωστή διαδοχή χειρισμών καθώς και την περιβαλλοντική προστασία.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα πεδία και ο εξοπλισμός που περιέχουν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

 • Γενικές προδιαγραφές για πίνακες μέσης τάσης IEC 60 694
 • Πίνακες μέσης τάσης με μεταλλικό περίβλημα (1 το 52kV) IEC 62271-200
 • Διακόπτες μέσης τάσης AC IEC 62271-103
 • Αποζεύκτες και γειωτές μέσης τάσης AC IEC 62271-102
 • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος μέσης τάσης AC IEC 62271-100
 • Ηλεκτρονόμοι ισχύος μέσης τάσης AC IEC 60 470
 • Συνδυασμένοι διακόπτες με ασφάλειες, μέσης τάσης IEC 62271-105
 • Μετασχηματιστές έντασης IEC 60 044-1
 •  Μετασχηματιστές τάσης IEC 60 044-2
 • Αισθητήρες ρεύματος IEC 60 044-8
 • Ασφάλειες υψηλής τάσης IEC 60 282-1
 • Ηλεκτρονόμοι προστασίας IEC 60 255
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για μετρήσεις και όργανα ελέγχου IEC 60 801
 • Δείκτης προστασίας περιβλημάτων (IP) IEC 60 529

Το σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό και την κατασκευή των πεδίων της σειράς SYStem6 είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των κανονισμών ποιότητας ISO 9001.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΩΝ

Τα πεδία διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστική τάση λειτουργίας: 24 kV
 • Συχνότητα λειτουργίας: 50 Hz
 • Ονομαστική ένταση ζυγών: 630 A
 • Ονομαστικό ρεύμα διακοπτών φορτίου: 630 Α
 • Ονομαστικό ρεύμα αποζευκτών: 630 Α
 • Κρουστική αντοχή: 125 kV
 • Βιομηχανική τάση μικρής διάρκειας: 50 kV / 1 min
 • Μέγιστο ρεύμα και διάρκεια βραχυκυκλώματος: 16 kA / 1 sec (50 kA κορυφή)
 • Αντοχή σε εσωτερικό τόξο IAC :A-FL: 16 kA / 1sec
 • Βαθμός προστασίας εξωτερικού περιβλήματος: IP31
 • Απώλεια συνεχούς λειτουργίας : LSC2A
 • Τάξη διαμερισματοποίησης : PI
 • Βαθμός προστασίας μεταξύ διαμερισμάτων: IP2X
 • Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 220 V ac
 • Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 ~ 40 οC
 • Μέγιστο ύψος λειτουργίας: 1000 m
 • Ύψος πεδίου 1670 mm
 • Πλάτος πεδίου 500 ή 750 mm
 • Βάθος πεδίου: 1000 mm
 • Βάθος καναλιού εκτόνωσης αερίων : 200 mm

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ