ΕΙΔΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εδώ και 30 χρόνια στην ADM – Αφοί Ανδριόπουλοι ΑΒΕΕ, παρέχουμε εξατομικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές λύσεις, κατασκευές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τομείς της Παραγωγής/Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας, Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Βιομηχανίας και Υποδομών.
Ανάμεσα στα ηλεκτρολογικά προϊόντα υψηλών δυνατοτήτων για ειδικές εφαρμογές που εμπορευόμαστε, συγκαταλέγονται –μεταξύ άλλων- η επιτήρηση ανύψωσης θερμοκρασίας και επόπτευση στο εσωτερικό Ηλεκτρονικών Πινάκων, αλλά και η διανομή ενέργειας στο εσωτερικό ειδικών εγκαστάσεων όπως σήραγγες, λιμάνια, ορυχεία, κτλ.
Για παράδειγμα, τα λιμάνια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις διεθνείς μεταφορές, καθώς εκεί παράγεται και καταναλώνεται περίπου το 10-15% της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αυξημένες ανάγκες των λιμανιών σε ενέργεια, αλλά και τα απαιτούμενα νέα έργα σε ενέργεια και σε μεταφορές, καθιστούν επιβεβλημένη την ανάγκη βελτιωμένων τεχνικών στη διαχείριση της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτομίες στη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε λιμανιού. Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, παρακολουθούν και ελέγχουν το συνολικό σύστημα ισχύος σε πραγματικό χρόνο, ώστε να ταιριάζει η παραγωγή ενέργειας με τη ζήτηση.
Ανάλογες υπηρεσίες παρέχουμε και στις υπόλοιπες ειδικές εγκαταστάσεις, όπως σήραγγες, ορυχεία κτλ. Πέρα από την αρχική υλοποίηση, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διαρκή παρακολούθηση των συστημάτων μας, αλλά και την ασφαλή χρήση των τελικών λύσεων. Για εγκαταστάσεις όπως οι παραπάνω, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό και εκπαιδεύουμε διαρκώς το έμπειρο προσωπικό μας, ώστε να μπορεί να προτείνει σίγουρες λύσεις απόδοσης, αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας.
Αντίστοιχα, στις εφαρμογές επιτήρησης ανύψωσης θερμοκρασίας, παρέχουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και ελέγχου, αλλά και τον πίνακα διαχείρισής τους.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ