ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 • Λύσεις Turn – key σε ανακαινίσεις και Νέες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 • Μεθοδική σχεδίαση και μελέτη για μέγιστη απόδοση και μείωση του κόστους
 • Πίνακες Μέσης Τάσης
 • Μετασχηματιστές ΜΤ/ΧΤ
 • Busducts
 • Συστήματα UPS
 • Πίνακες παραλληλισμού Γεννητριών και Ισχύος  
 • Γενικοί Πίνακες Χαμηλής Τάσης Form1-Form 4 έως και 8500 A, 150 KA
 • Smart Energy Systems – Smart Panels
 • Πίνακες διανομής φωτισμού για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση
 • Σχεδίαση και υλοποίηση Πίνακων ελέγχου-PLC-Αυτοματισμού
 • KNX system Integration – Σχεδίαση και υλοποίηση Πίνακων ΚΝΧ
 • Start-up και Commissioning για όλα τα συστήματα
 • Τοπικοί αντιπρόσωποι και εξειδικευμένοι τεχνικοί για εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών από σχετική αίτηση.